Buku Pendidikan Agama Islam Untuk SD Kelas V

Buku Pendidikan Agama Islam Untuk SD Kelas V merupakan buku yang ditulis oleh Syarifudin, Lilik Agus Suyanti. Cetakan pertama buku ini diterbitkan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional. Ini buku yang dibuat di tahun 2011 khusus untuk SD Kelas 5. Pada cetakan ini penerbit melakukan penyelarasan bahasa dengan merujuk pada Ejaan Bahasa Indonesia (EBI). Meski demikian, jika ada kesalahan penulisan atau konstruksi kalimat, harap untuk dimaklumi dan terima kasih atas segala perhatiannya.

Download PDF (2.57 MB)